Νέο δερματολογικό & ουρολογικό τμήμα

Ανδρική Υπογονιμότητα

Έλεγχος Γονιμότητας

Ο έλεγχος γονιμότητας στον άνδρα ξεκινά με ένα πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό συμπεριλαμβανομένου και σεξουαλικού ιστορικού. Στη συνέχεια ο ειδικός ανδρολόγος θα εξετάσει κλινικά τον άνδρα αναζητώντας χαρακτηριστικά σημεία που μπορεί να υποδηλώνουν κάποια διαταραχή σχετιζόμενη με την υπογονιμότητα. Μετά τη κλινική εξέταση ακολουθεί ειδικός υπερηχογραφικός έλεγχος του ουροποιητικού αλλά και του

Ανδρική Υπογονιμότητα

Η ανδρική υπογονιμότητα είναι η κατάσταση κατά την οποία το σπερμοδιάγραμμα του άνδρα δεν είναι φυσιολογικό. Στις αναπτυγμένες χώρες, ένα στα τρία ζευγάρια, ηλικίας μετά τα 30 έτη, παρουσιάζει πρόβλημα υπογονιμότητας, με τον ανδρικό παράγοντα να μετέχει περίπου στο 40%. Το σπερμοδιάγραμμα είναι η εξέταση που αναλύει την ποιότητα του σπέρματος. Σπερμοδιάγραμμα που έχει όγκο σπέρματος πάνω [...]

Κιρσοκήλη

Μια από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του σπέρματος και τη γενικότερη ικανότητα γονιμοποίησης του άνδρα είναι η κιρσοκήλη. Η κιρσοκήλη είναι μία ανωμαλία που παρουσιάζεται στο 11.7% των ανδρών. Ωστόσο, σε όσους έχουν παθολογικό σπερμοδιάγραμμα το ποσοστό εμφάνισης της κιρσοκήλης αυξάνεται και ανέρχεται περίπου στο 25%.

Μικροχειρουργική Βιοψία Όρχεων (micro TESE)

Η μικροχειρουργική βιοψία όρχεων (micro TESE) είναι μια εξειδικευμένη μικροχειρουργική διαδικασία που εφαρμόζεται και προσφέρει λύση στους υπογόνιμους άνδρες με αζωοσπερμία. Η micro TESE βιοψία πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μικροσκοπίου με τη βοήθεια του οποίου ερευνάται αναλυτικά και στοχευμένα ο όρχις για την