Νέο δερματολογικό & ουρολογικό τμήμα

Ανδρολογία

Ανδρική Υπογονιμότητα

Δυσλειτουργία Πέους

Διαταραχές Εκσπερμάτισης

Η σεξουαλική ανταπόκριση των ανδρών είναι μια σειρά γεγονότων που περιλαμβάνουν την επιθυμία, τη διέγερση, τον οργασμό με την εκσπερμάτιση και τέλος την χαλάρωση. Όταν τα δύο πρώτα στάδια διαδραματίζονται γρήγορα τότε προκύπτει η πιο συχνή σεξουαλική δυσλειτουργία που καλείται πρόωρη εκσπερμάτιση.

Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση είναι μια σπάνια σεξουαλική δυσλειτουργία που αφορά το 2-4% των ανδρών. Διακρίνεται σε πρωτοπαθή, δηλαδή ο άνδρας ανέκαθεν βιώνει το πρόβλημα, και σε δευτεροπαθή ή επίκτητη, δηλαδή ο άνδρας το εμφανίζει κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Αισθητική Ανδρολογία