Νέο δερματολογικό & ουρολογικό τμήμα

Πυελική Φλεγμονή