Νέο δερματολογικό & ουρολογικό τμήμα

Υπολογισμός Τοκετού

Αρχική / Υπολογισμός Τοκετού

Επιλέξτε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου σας:


Εισάγετε τη συνηθισμένη διάρκεια του κύκλου σας σε ημέρες:

(28 ημέρες αποτελούν την τυπική διάρκεια ενός κύκλου, αλλά μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 25 - 35 ημέρες)


Αναμενόμενη ημερομηνία :